ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบประสิทธิภาพเฉพาะของสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบประสิทธิภาพเฉพาะของสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ
นักวิจัย : รัฐพงศ์ ปกแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัฐพงศ์ ปกแก้ว . (2550). การทดสอบประสิทธิภาพเฉพาะของสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
รัฐพงศ์ ปกแก้ว . 2550. "การทดสอบประสิทธิภาพเฉพาะของสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
รัฐพงศ์ ปกแก้ว . "การทดสอบประสิทธิภาพเฉพาะของสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.
รัฐพงศ์ ปกแก้ว . การทดสอบประสิทธิภาพเฉพาะของสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2550.