ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม
นักวิจัย : ประพันธ์ โอสถาพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประพันธ์ โอสถาพันธ์ . (2546). การผลิตเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ประพันธ์ โอสถาพันธ์ . 2546. "การผลิตเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ประพันธ์ โอสถาพันธ์ . "การผลิตเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546. Print.
ประพันธ์ โอสถาพันธ์ . การผลิตเอื้องแซะหอมเพื่อการสกัดกลิ่นหอม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2546.