ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา คุณสมบัติทางกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงแก้วที่มีระดับความแก่ต่างกัน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา คุณสมบัติทางกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงแก้วที่มีระดับความแก่ต่างกัน
นักวิจัย : จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล . (2542). การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา คุณสมบัติทางกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงแก้วที่มีระดับความแก่ต่างกัน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล . 2542. "การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา คุณสมบัติทางกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงแก้วที่มีระดับความแก่ต่างกัน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล . "การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา คุณสมบัติทางกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงแก้วที่มีระดับความแก่ต่างกัน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542. Print.
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล . การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา คุณสมบัติทางกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงแก้วที่มีระดับความแก่ต่างกัน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2542.