ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาชีววิทยาบางประการ และความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri De Man) ไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาชีววิทยาบางประการ และความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri De Man) ไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย
นักวิจัย : กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ . (2542). การศึกษาชีววิทยาบางประการ และความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri De Man) ไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ . 2542. "การศึกษาชีววิทยาบางประการ และความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri De Man) ไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ . "การศึกษาชีววิทยาบางประการ และความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri De Man) ไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542. Print.
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ . การศึกษาชีววิทยาบางประการ และความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri De Man) ไปได้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2542.