ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากรรมวิธีในการอบแห้งหอมหัวใหญ่เพื่อการส่งออก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากรรมวิธีในการอบแห้งหอมหัวใหญ่เพื่อการส่งออก
นักวิจัย : สิงหนาท พวงจันทน์แดง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . (2535). การศึกษากรรมวิธีในการอบแห้งหอมหัวใหญ่เพื่อการส่งออก.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . 2535. "การศึกษากรรมวิธีในการอบแห้งหอมหัวใหญ่เพื่อการส่งออก".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . "การศึกษากรรมวิธีในการอบแห้งหอมหัวใหญ่เพื่อการส่งออก."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2535. Print.
สิงหนาท พวงจันทน์แดง . การศึกษากรรมวิธีในการอบแห้งหอมหัวใหญ่เพื่อการส่งออก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2535.