ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระดับหญ้ารูซี่ในแกะที่มีต่อปริมาณการกินและการย่อยได้ของอาหารหยาบที่มีหญ้ารูซี่ผสมกับฟางข้าว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระดับหญ้ารูซี่ในแกะที่มีต่อปริมาณการกินและการย่อยได้ของอาหารหยาบที่มีหญ้ารูซี่ผสมกับฟางข้าว
นักวิจัย : อนุชา ศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุชา ศิริ . (2535). การศึกษาระดับหญ้ารูซี่ในแกะที่มีต่อปริมาณการกินและการย่อยได้ของอาหารหยาบที่มีหญ้ารูซี่ผสมกับฟางข้าว.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อนุชา ศิริ . 2535. "การศึกษาระดับหญ้ารูซี่ในแกะที่มีต่อปริมาณการกินและการย่อยได้ของอาหารหยาบที่มีหญ้ารูซี่ผสมกับฟางข้าว".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อนุชา ศิริ . "การศึกษาระดับหญ้ารูซี่ในแกะที่มีต่อปริมาณการกินและการย่อยได้ของอาหารหยาบที่มีหญ้ารูซี่ผสมกับฟางข้าว."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2535. Print.
อนุชา ศิริ . การศึกษาระดับหญ้ารูซี่ในแกะที่มีต่อปริมาณการกินและการย่อยได้ของอาหารหยาบที่มีหญ้ารูซี่ผสมกับฟางข้าว. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2535.