ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ฟางถั่วเหลืองอบยูเรียเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโครีดนม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ฟางถั่วเหลืองอบยูเรียเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโครีดนม
นักวิจัย : สมปอง สรวมศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมปอง สรวมศิริ . (2535). การใช้ฟางถั่วเหลืองอบยูเรียเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโครีดนม.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมปอง สรวมศิริ . 2535. "การใช้ฟางถั่วเหลืองอบยูเรียเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโครีดนม".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สมปอง สรวมศิริ . "การใช้ฟางถั่วเหลืองอบยูเรียเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโครีดนม."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2535. Print.
สมปอง สรวมศิริ . การใช้ฟางถั่วเหลืองอบยูเรียเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโครีดนม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2535.