ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรและประวัติประชากรของปลาหน้าดิน : ปลาจวด (Pennahia anea)ในประเทศไทยหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรและประวัติประชากรของปลาหน้าดิน : ปลาจวด (Pennahia anea)ในประเทศไทยหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558
นักวิจัย : จุฑามาศ ศุภพันธ์ , วีระเกียรติ ทรัพย์มี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฑามาศ ศุภพันธ์ , วีระเกียรติ ทรัพย์มี . (2560). การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรและประวัติประชากรของปลาหน้าดิน : ปลาจวด (Pennahia anea)ในประเทศไทยหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จุฑามาศ ศุภพันธ์ , วีระเกียรติ ทรัพย์มี . 2560. "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรและประวัติประชากรของปลาหน้าดิน : ปลาจวด (Pennahia anea)ในประเทศไทยหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จุฑามาศ ศุภพันธ์ , วีระเกียรติ ทรัพย์มี . "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรและประวัติประชากรของปลาหน้าดิน : ปลาจวด (Pennahia anea)ในประเทศไทยหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
จุฑามาศ ศุภพันธ์ , วีระเกียรติ ทรัพย์มี . การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรและประวัติประชากรของปลาหน้าดิน : ปลาจวด (Pennahia anea)ในประเทศไทยหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2560.