ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการหมักสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการหมักสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพ
นักวิจัย : ฉัตรชัย สังข์ผุด , จีราภรณ์ สังข์ผุด , ชุตินุช สุจริต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉัตรชัย สังข์ผุด , จีราภรณ์ สังข์ผุด , ชุตินุช สุจริต . (2556). การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการหมักสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพ.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ฉัตรชัย สังข์ผุด , จีราภรณ์ สังข์ผุด , ชุตินุช สุจริต . 2556. "การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการหมักสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพ".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ฉัตรชัย สังข์ผุด , จีราภรณ์ สังข์ผุด , ชุตินุช สุจริต . "การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการหมักสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพ."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
ฉัตรชัย สังข์ผุด , จีราภรณ์ สังข์ผุด , ชุตินุช สุจริต . การวิจัยและพัฒนากรรมวิธีการหมักสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพ. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.