ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของหอยชักตีน (Strombus canarium) ในภาคใต้ของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของหอยชักตีน (Strombus canarium) ในภาคใต้ของประเทศไทย
นักวิจัย : จุฑามาศ ศุภพันธ์ , แจ่มจันทร์ เพชรศิริ , อภิรักษ์ สงรักษ์ , วีระเกียรติ ทรัพย์มี
คำค้น : ไมโตคอนเดรีย DNA เวลาการขยายขนาดประชากร กลุ่มทางพันธุกรรม หอยชักตีน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฑามาศ ศุภพันธ์ , แจ่มจันทร์ เพชรศิริ , อภิรักษ์ สงรักษ์ , วีระเกียรติ ทรัพย์มี . (2559). โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของหอยชักตีน (Strombus canarium) ในภาคใต้ของประเทศไทย.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จุฑามาศ ศุภพันธ์ , แจ่มจันทร์ เพชรศิริ , อภิรักษ์ สงรักษ์ , วีระเกียรติ ทรัพย์มี . 2559. "โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของหอยชักตีน (Strombus canarium) ในภาคใต้ของประเทศไทย".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จุฑามาศ ศุภพันธ์ , แจ่มจันทร์ เพชรศิริ , อภิรักษ์ สงรักษ์ , วีระเกียรติ ทรัพย์มี . "โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของหอยชักตีน (Strombus canarium) ในภาคใต้ของประเทศไทย."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
จุฑามาศ ศุภพันธ์ , แจ่มจันทร์ เพชรศิริ , อภิรักษ์ สงรักษ์ , วีระเกียรติ ทรัพย์มี . โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของหอยชักตีน (Strombus canarium) ในภาคใต้ของประเทศไทย. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.