ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปหอยเสริมสมุนไพรพร้อมบริโภคเพื่อยกระดับ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปากคลอง จ.ตรัง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปหอยเสริมสมุนไพรพร้อมบริโภคเพื่อยกระดับ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปากคลอง จ.ตรัง
นักวิจัย : อุไรวรรณ วัฒนกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุไรวรรณ วัฒนกุล . (2560). พัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปหอยเสริมสมุนไพรพร้อมบริโภคเพื่อยกระดับ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปากคลอง จ.ตรัง.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อุไรวรรณ วัฒนกุล . 2560. "พัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปหอยเสริมสมุนไพรพร้อมบริโภคเพื่อยกระดับ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปากคลอง จ.ตรัง".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อุไรวรรณ วัฒนกุล . "พัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปหอยเสริมสมุนไพรพร้อมบริโภคเพื่อยกระดับ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปากคลอง จ.ตรัง."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
อุไรวรรณ วัฒนกุล . พัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปหอยเสริมสมุนไพรพร้อมบริโภคเพื่อยกระดับ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปากคลอง จ.ตรัง. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2560.