ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตชีวมวลและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสีแอสต้าแซนทีนของ Phaffia rhodozyma TISTR 5730 โดยใช้เครื่อง Supercritical Fluid Extraction ในน้ำท้ิงโรงงานผลิตขนมจีนเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตชีวมวลและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสีแอสต้าแซนทีนของ Phaffia rhodozyma TISTR 5730 โดยใช้เครื่อง Supercritical Fluid Extraction ในน้ำท้ิงโรงงานผลิตขนมจีนเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
นักวิจัย : ชุตินุช สุจริต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุตินุช สุจริต . (2560). การผลิตชีวมวลและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสีแอสต้าแซนทีนของ Phaffia rhodozyma TISTR 5730 โดยใช้เครื่อง Supercritical Fluid Extraction ในน้ำท้ิงโรงงานผลิตขนมจีนเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์เวชสำอาง.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชุตินุช สุจริต . 2560. "การผลิตชีวมวลและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสีแอสต้าแซนทีนของ Phaffia rhodozyma TISTR 5730 โดยใช้เครื่อง Supercritical Fluid Extraction ในน้ำท้ิงโรงงานผลิตขนมจีนเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์เวชสำอาง".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชุตินุช สุจริต . "การผลิตชีวมวลและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสีแอสต้าแซนทีนของ Phaffia rhodozyma TISTR 5730 โดยใช้เครื่อง Supercritical Fluid Extraction ในน้ำท้ิงโรงงานผลิตขนมจีนเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์เวชสำอาง."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
ชุตินุช สุจริต . การผลิตชีวมวลและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสีแอสต้าแซนทีนของ Phaffia rhodozyma TISTR 5730 โดยใช้เครื่อง Supercritical Fluid Extraction ในน้ำท้ิงโรงงานผลิตขนมจีนเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์เวชสำอาง. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2560.