ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการพัฒนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมดิจิตอล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมดิจิตอล
นักวิจัย : บุญเรือน สรรเพชร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญเรือน สรรเพชร . (2561). รูปแบบการพัฒนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมดิจิตอล.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บุญเรือน สรรเพชร . 2561. "รูปแบบการพัฒนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมดิจิตอล".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บุญเรือน สรรเพชร . "รูปแบบการพัฒนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมดิจิตอล."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
บุญเรือน สรรเพชร . รูปแบบการพัฒนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมดิจิตอล. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.