ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาศูนย์คลังสมองผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ด้วยระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาศูนย์คลังสมองผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ด้วยระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วม
นักวิจัย : ธนากรณ์ ดำสุด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนากรณ์ ดำสุด . (2561). การวิจัยและพัฒนาศูนย์คลังสมองผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ด้วยระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วม.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธนากรณ์ ดำสุด . 2561. "การวิจัยและพัฒนาศูนย์คลังสมองผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ด้วยระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วม".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธนากรณ์ ดำสุด . "การวิจัยและพัฒนาศูนย์คลังสมองผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ด้วยระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วม."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
ธนากรณ์ ดำสุด . การวิจัยและพัฒนาศูนย์คลังสมองผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ด้วยระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วม. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.