ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการประยุกต์ถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกั้นและการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์สำหรับใช้ประโยชน์การบำบัดนำ้เสียในโรงงานผลิตเส้นขนมจีน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการประยุกต์ถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกั้นและการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์สำหรับใช้ประโยชน์การบำบัดนำ้เสียในโรงงานผลิตเส้นขนมจีน
นักวิจัย : กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ . (2557). แนวทางการประยุกต์ถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกั้นและการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์สำหรับใช้ประโยชน์การบำบัดนำ้เสียในโรงงานผลิตเส้นขนมจีน.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ . 2557. "แนวทางการประยุกต์ถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกั้นและการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์สำหรับใช้ประโยชน์การบำบัดนำ้เสียในโรงงานผลิตเส้นขนมจีน".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ . "แนวทางการประยุกต์ถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกั้นและการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์สำหรับใช้ประโยชน์การบำบัดนำ้เสียในโรงงานผลิตเส้นขนมจีน."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ . แนวทางการประยุกต์ถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกั้นและการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์สำหรับใช้ประโยชน์การบำบัดนำ้เสียในโรงงานผลิตเส้นขนมจีน. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.