ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเสริมกรดไขมัน EPA และ DHA ในสาหร่ายเซลล์เดียวเข้มข้นจากบ่อเลียงกุ้งเป็นอาหารปรับสภาพพ่อแม่พันธ์ุหอยตะโกรมกรามขาว : ผลต่อองค์ประกอบของกรดไขมันไข่และลูกหอยระยะวัยอ่อนการเจริญเติบโตและอัตราการรอด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเสริมกรดไขมัน EPA และ DHA ในสาหร่ายเซลล์เดียวเข้มข้นจากบ่อเลียงกุ้งเป็นอาหารปรับสภาพพ่อแม่พันธ์ุหอยตะโกรมกรามขาว : ผลต่อองค์ประกอบของกรดไขมันไข่และลูกหอยระยะวัยอ่อนการเจริญเติบโตและอัตราการรอด
นักวิจัย : พรเทพ วิรัชวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรเทพ วิรัชวงศ์ . (2558). การเสริมกรดไขมัน EPA และ DHA ในสาหร่ายเซลล์เดียวเข้มข้นจากบ่อเลียงกุ้งเป็นอาหารปรับสภาพพ่อแม่พันธ์ุหอยตะโกรมกรามขาว : ผลต่อองค์ประกอบของกรดไขมันไข่และลูกหอยระยะวัยอ่อนการเจริญเติบโตและอัตราการรอด.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พรเทพ วิรัชวงศ์ . 2558. "การเสริมกรดไขมัน EPA และ DHA ในสาหร่ายเซลล์เดียวเข้มข้นจากบ่อเลียงกุ้งเป็นอาหารปรับสภาพพ่อแม่พันธ์ุหอยตะโกรมกรามขาว : ผลต่อองค์ประกอบของกรดไขมันไข่และลูกหอยระยะวัยอ่อนการเจริญเติบโตและอัตราการรอด".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พรเทพ วิรัชวงศ์ . "การเสริมกรดไขมัน EPA และ DHA ในสาหร่ายเซลล์เดียวเข้มข้นจากบ่อเลียงกุ้งเป็นอาหารปรับสภาพพ่อแม่พันธ์ุหอยตะโกรมกรามขาว : ผลต่อองค์ประกอบของกรดไขมันไข่และลูกหอยระยะวัยอ่อนการเจริญเติบโตและอัตราการรอด."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
พรเทพ วิรัชวงศ์ . การเสริมกรดไขมัน EPA และ DHA ในสาหร่ายเซลล์เดียวเข้มข้นจากบ่อเลียงกุ้งเป็นอาหารปรับสภาพพ่อแม่พันธ์ุหอยตะโกรมกรามขาว : ผลต่อองค์ประกอบของกรดไขมันไข่และลูกหอยระยะวัยอ่อนการเจริญเติบโตและอัตราการรอด. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.