ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิจัย : กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ . (2557). ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ . 2557. "ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ . "ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ . ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.