ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างสารประกอบเชิงซ้อนซิงค์กับลิแกนด์ที่เป็นอนุพันธ์ของ 2-(phenylazo)pyridine เพื่อนำไปทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างสารประกอบเชิงซ้อนซิงค์กับลิแกนด์ที่เป็นอนุพันธ์ของ 2-(phenylazo)pyridine เพื่อนำไปทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
นักวิจัย : ชาญยุทธ สุดทองคง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาญยุทธ สุดทองคง . (2557). การสังเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างสารประกอบเชิงซ้อนซิงค์กับลิแกนด์ที่เป็นอนุพันธ์ของ 2-(phenylazo)pyridine เพื่อนำไปทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชาญยุทธ สุดทองคง . 2557. "การสังเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างสารประกอบเชิงซ้อนซิงค์กับลิแกนด์ที่เป็นอนุพันธ์ของ 2-(phenylazo)pyridine เพื่อนำไปทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชาญยุทธ สุดทองคง . "การสังเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างสารประกอบเชิงซ้อนซิงค์กับลิแกนด์ที่เป็นอนุพันธ์ของ 2-(phenylazo)pyridine เพื่อนำไปทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
ชาญยุทธ สุดทองคง . การสังเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างสารประกอบเชิงซ้อนซิงค์กับลิแกนด์ที่เป็นอนุพันธ์ของ 2-(phenylazo)pyridine เพื่อนำไปทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.