ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ
นักวิจัย : ปรีดา ภูมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีดา ภูมี . (2557). แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปรีดา ภูมี . 2557. "แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ปรีดา ภูมี . "แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
ปรีดา ภูมี . แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.