ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหากับชีวิตจริงสำหรับวิชาคณิตศาสตร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหากับชีวิตจริงสำหรับวิชาคณิตศาสตร์
นักวิจัย : มาโนช ขำเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มาโนช ขำเจริญ . (2557). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหากับชีวิตจริงสำหรับวิชาคณิตศาสตร์.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
มาโนช ขำเจริญ . 2557. "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหากับชีวิตจริงสำหรับวิชาคณิตศาสตร์".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
มาโนช ขำเจริญ . "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหากับชีวิตจริงสำหรับวิชาคณิตศาสตร์."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
มาโนช ขำเจริญ . การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหากับชีวิตจริงสำหรับวิชาคณิตศาสตร์. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.