ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เพื่อการปลูกข้าวหอมมะลิ ในลุ่มแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เพื่อการปลูกข้าวหอมมะลิ ในลุ่มแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : อุไรวรรณ วัฒนกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุไรวรรณ วัฒนกุล . (2555). ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เพื่อการปลูกข้าวหอมมะลิ ในลุ่มแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อุไรวรรณ วัฒนกุล . 2555. "ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เพื่อการปลูกข้าวหอมมะลิ ในลุ่มแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อุไรวรรณ วัฒนกุล . "ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เพื่อการปลูกข้าวหอมมะลิ ในลุ่มแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
อุไรวรรณ วัฒนกุล . ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เพื่อการปลูกข้าวหอมมะลิ ในลุ่มแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.