ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างมีส่วนร่วม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างมีส่วนร่วม
นักวิจัย : สุวัจน์ ธัญรส , ชุตินุช สุจริต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวัจน์ ธัญรส , ชุตินุช สุจริต . (2556). การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างมีส่วนร่วม.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุวัจน์ ธัญรส , ชุตินุช สุจริต . 2556. "การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างมีส่วนร่วม".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุวัจน์ ธัญรส , ชุตินุช สุจริต . "การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างมีส่วนร่วม."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
สุวัจน์ ธัญรส , ชุตินุช สุจริต . การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างมีส่วนร่วม. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.