ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของสารละลายโอโซนและสารละลายโซเดียมอัลจิเนตต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อปูม้าพลาสเจอร์ไรส์ในสภาวะแช่เย็น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสารละลายโอโซนและสารละลายโซเดียมอัลจิเนตต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อปูม้าพลาสเจอร์ไรส์ในสภาวะแช่เย็น
นักวิจัย : ชุตินุช สุจริต , อุไรวรรณ วัฒนกุล , วัฒนา วัฒนกุล , สมรักษ์ รอดเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุตินุช สุจริต , อุไรวรรณ วัฒนกุล , วัฒนา วัฒนกุล , สมรักษ์ รอดเจริญ . (2555). ผลของสารละลายโอโซนและสารละลายโซเดียมอัลจิเนตต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อปูม้าพลาสเจอร์ไรส์ในสภาวะแช่เย็น.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชุตินุช สุจริต , อุไรวรรณ วัฒนกุล , วัฒนา วัฒนกุล , สมรักษ์ รอดเจริญ . 2555. "ผลของสารละลายโอโซนและสารละลายโซเดียมอัลจิเนตต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อปูม้าพลาสเจอร์ไรส์ในสภาวะแช่เย็น".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชุตินุช สุจริต , อุไรวรรณ วัฒนกุล , วัฒนา วัฒนกุล , สมรักษ์ รอดเจริญ . "ผลของสารละลายโอโซนและสารละลายโซเดียมอัลจิเนตต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อปูม้าพลาสเจอร์ไรส์ในสภาวะแช่เย็น."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
ชุตินุช สุจริต , อุไรวรรณ วัฒนกุล , วัฒนา วัฒนกุล , สมรักษ์ รอดเจริญ . ผลของสารละลายโอโซนและสารละลายโซเดียมอัลจิเนตต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อปูม้าพลาสเจอร์ไรส์ในสภาวะแช่เย็น. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.