ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของสารละลายโอโซนและกรดแลกติกต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostreabelcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของสารละลายโอโซนและกรดแลกติกต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostreabelcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์
นักวิจัย : สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช , ชุตินุช สุจริต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช , ชุตินุช สุจริต . (2556). ผลของสารละลายโอโซนและกรดแลกติกต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostreabelcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช , ชุตินุช สุจริต . 2556. "ผลของสารละลายโอโซนและกรดแลกติกต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostreabelcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช , ชุตินุช สุจริต . "ผลของสารละลายโอโซนและกรดแลกติกต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostreabelcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช , ชุตินุช สุจริต . ผลของสารละลายโอโซนและกรดแลกติกต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostreabelcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.