ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องตัดแยกและสับย่อยใบปาล์มนำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้ต้นกำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องตัดแยกและสับย่อยใบปาล์มนำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้ต้นกำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์
นักวิจัย : ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล , กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ , วัฒนา วัฒนกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล , กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ , วัฒนา วัฒนกุล . (2556). การพัฒนาเครื่องตัดแยกและสับย่อยใบปาล์มนำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้ต้นกำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล , กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ , วัฒนา วัฒนกุล . 2556. "การพัฒนาเครื่องตัดแยกและสับย่อยใบปาล์มนำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้ต้นกำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล , กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ , วัฒนา วัฒนกุล . "การพัฒนาเครื่องตัดแยกและสับย่อยใบปาล์มนำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้ต้นกำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล , กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ , วัฒนา วัฒนกุล . การพัฒนาเครื่องตัดแยกและสับย่อยใบปาล์มนำมันเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้ต้นกำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.