ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแปรผันทางพันธุ์กรรมและการคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอ บ่งชี้การเจริญเติบโตของกุ้งขาว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแปรผันทางพันธุ์กรรมและการคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอ บ่งชี้การเจริญเติบโตของกุ้งขาว
นักวิจัย : สุวัจน์ ธัญรส
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวัจน์ ธัญรส . (2551). ความแปรผันทางพันธุ์กรรมและการคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอ บ่งชี้การเจริญเติบโตของกุ้งขาว.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุวัจน์ ธัญรส . 2551. "ความแปรผันทางพันธุ์กรรมและการคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอ บ่งชี้การเจริญเติบโตของกุ้งขาว".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุวัจน์ ธัญรส . "ความแปรผันทางพันธุ์กรรมและการคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอ บ่งชี้การเจริญเติบโตของกุ้งขาว."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2551. Print.
สุวัจน์ ธัญรส . ความแปรผันทางพันธุ์กรรมและการคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอ บ่งชี้การเจริญเติบโตของกุ้งขาว. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2551.