ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถ่ายทอดยีนต้านทานสารกำจัดพืชไบลาฟอสจากสับปะรดดัดแปรพันธุกรรมสู่สับรดพันธุ์การค้า

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถ่ายทอดยีนต้านทานสารกำจัดพืชไบลาฟอสจากสับปะรดดัดแปรพันธุกรรมสู่สับรดพันธุ์การค้า
นักวิจัย : สุวัจน์ ธัญรส
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวัจน์ ธัญรส . (2553). การถ่ายทอดยีนต้านทานสารกำจัดพืชไบลาฟอสจากสับปะรดดัดแปรพันธุกรรมสู่สับรดพันธุ์การค้า.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุวัจน์ ธัญรส . 2553. "การถ่ายทอดยีนต้านทานสารกำจัดพืชไบลาฟอสจากสับปะรดดัดแปรพันธุกรรมสู่สับรดพันธุ์การค้า".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุวัจน์ ธัญรส . "การถ่ายทอดยีนต้านทานสารกำจัดพืชไบลาฟอสจากสับปะรดดัดแปรพันธุกรรมสู่สับรดพันธุ์การค้า."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
สุวัจน์ ธัญรส . การถ่ายทอดยีนต้านทานสารกำจัดพืชไบลาฟอสจากสับปะรดดัดแปรพันธุกรรมสู่สับรดพันธุ์การค้า. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.