ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการจัดการพื้นที่อนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวโดยชุมชนต่อการเกิดลูกหอย การเจริญเติบโต และการตายอำเภอกันตังจังหวัดตรัง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการจัดการพื้นที่อนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวโดยชุมชนต่อการเกิดลูกหอย การเจริญเติบโต และการตายอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
นักวิจัย : สุวัจน์ ธัญรส
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวัจน์ ธัญรส . (2556). ผลของการจัดการพื้นที่อนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวโดยชุมชนต่อการเกิดลูกหอย การเจริญเติบโต และการตายอำเภอกันตังจังหวัดตรัง.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุวัจน์ ธัญรส . 2556. "ผลของการจัดการพื้นที่อนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวโดยชุมชนต่อการเกิดลูกหอย การเจริญเติบโต และการตายอำเภอกันตังจังหวัดตรัง".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุวัจน์ ธัญรส . "ผลของการจัดการพื้นที่อนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวโดยชุมชนต่อการเกิดลูกหอย การเจริญเติบโต และการตายอำเภอกันตังจังหวัดตรัง."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
สุวัจน์ ธัญรส . ผลของการจัดการพื้นที่อนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวโดยชุมชนต่อการเกิดลูกหอย การเจริญเติบโต และการตายอำเภอกันตังจังหวัดตรัง. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.