ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของวิธีการสกัดน้ำมันจากเมล็ดยางพาราต่อปริมาณและคุณภาพน้ำมันดิบ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของวิธีการสกัดน้ำมันจากเมล็ดยางพาราต่อปริมาณและคุณภาพน้ำมันดิบ
นักวิจัย : บุญเรือน สรรเพชร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญเรือน สรรเพชร . (2557). ผลของวิธีการสกัดน้ำมันจากเมล็ดยางพาราต่อปริมาณและคุณภาพน้ำมันดิบ.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บุญเรือน สรรเพชร . 2557. "ผลของวิธีการสกัดน้ำมันจากเมล็ดยางพาราต่อปริมาณและคุณภาพน้ำมันดิบ".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บุญเรือน สรรเพชร . "ผลของวิธีการสกัดน้ำมันจากเมล็ดยางพาราต่อปริมาณและคุณภาพน้ำมันดิบ."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
บุญเรือน สรรเพชร . ผลของวิธีการสกัดน้ำมันจากเมล็ดยางพาราต่อปริมาณและคุณภาพน้ำมันดิบ. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.