ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการฟื้นฟูภายหลังจากประสบธรณีพิบัติภัย?สินามิ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการฟื้นฟูภายหลังจากประสบธรณีพิบัติภัย?สินามิ
นักวิจัย : สุวัจน์ ธัญรส
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวัจน์ ธัญรส . (2551). ผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการฟื้นฟูภายหลังจากประสบธรณีพิบัติภัย?สินามิ.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุวัจน์ ธัญรส . 2551. "ผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการฟื้นฟูภายหลังจากประสบธรณีพิบัติภัย?สินามิ".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุวัจน์ ธัญรส . "ผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการฟื้นฟูภายหลังจากประสบธรณีพิบัติภัย?สินามิ."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2551. Print.
สุวัจน์ ธัญรส . ผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการฟื้นฟูภายหลังจากประสบธรณีพิบัติภัย?สินามิ. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2551.