ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของไกลโฟเสตต่อเซลล์รากหอมที่ปลูกในแปลงปลูก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของไกลโฟเสตต่อเซลล์รากหอมที่ปลูกในแปลงปลูก
นักวิจัย : วีระเกียรติ ทรัพย์มี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระเกียรติ ทรัพย์มี . (2550). ผลของไกลโฟเสตต่อเซลล์รากหอมที่ปลูกในแปลงปลูก.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วีระเกียรติ ทรัพย์มี . 2550. "ผลของไกลโฟเสตต่อเซลล์รากหอมที่ปลูกในแปลงปลูก".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วีระเกียรติ ทรัพย์มี . "ผลของไกลโฟเสตต่อเซลล์รากหอมที่ปลูกในแปลงปลูก."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2550. Print.
วีระเกียรติ ทรัพย์มี . ผลของไกลโฟเสตต่อเซลล์รากหอมที่ปลูกในแปลงปลูก. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2550.