ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในหอมแบ่งโดยใช้สารโคลชิซิน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในหอมแบ่งโดยใช้สารโคลชิซิน
นักวิจัย : วีระเกียรติ ทรัพย์มี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระเกียรติ ทรัพย์มี . (2552). การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในหอมแบ่งโดยใช้สารโคลชิซิน.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วีระเกียรติ ทรัพย์มี . 2552. "การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในหอมแบ่งโดยใช้สารโคลชิซิน".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วีระเกียรติ ทรัพย์มี . "การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในหอมแบ่งโดยใช้สารโคลชิซิน."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
วีระเกียรติ ทรัพย์มี . การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในหอมแบ่งโดยใช้สารโคลชิซิน. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.