ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมในแหล่งทำการประมงหอยตลับและหอยชักตีน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมในแหล่งทำการประมงหอยตลับและหอยชักตีน
นักวิจัย : ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย , สิทธิโชค จันทร์ย่อง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย , สิทธิโชค จันทร์ย่อง . (2552). ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมในแหล่งทำการประมงหอยตลับและหอยชักตีน.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย , สิทธิโชค จันทร์ย่อง . 2552. "ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมในแหล่งทำการประมงหอยตลับและหอยชักตีน".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย , สิทธิโชค จันทร์ย่อง . "ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมในแหล่งทำการประมงหอยตลับและหอยชักตีน."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย , สิทธิโชค จันทร์ย่อง . ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมในแหล่งทำการประมงหอยตลับและหอยชักตีน. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.