ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตลับและหอยชักตีนใน จ.ตรัง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตลับและหอยชักตีนใน จ.ตรัง
นักวิจัย : ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย . (2552). ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตลับและหอยชักตีนใน จ.ตรัง.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย . 2552. "ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตลับและหอยชักตีนใน จ.ตรัง".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย . "ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตลับและหอยชักตีนใน จ.ตรัง."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย . ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตลับและหอยชักตีนใน จ.ตรัง. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.