ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือนและสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือนและสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ . (2558). การศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือนและสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ . 2558. "การศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือนและสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี".
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ . "การศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือนและสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี."
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2558. Print.
กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ . การศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือนและสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี; 2558.