ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาเชื้อไวรัสลิวคีเมียโดยใช้ชุดทดสอบ ELISA และวิธี nested PCR จากเลือดแมว

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาเชื้อไวรัสลิวคีเมียโดยใช้ชุดทดสอบ ELISA และวิธี nested PCR จากเลือดแมว
นักวิจัย : นายจตุพร หนูสุด
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2014.7
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นายจตุพร หนูสุด . (2557). การตรวจหาเชื้อไวรัสลิวคีเมียโดยใช้ชุดทดสอบ ELISA และวิธี nested PCR จากเลือดแมว.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นายจตุพร หนูสุด . 2557. "การตรวจหาเชื้อไวรัสลิวคีเมียโดยใช้ชุดทดสอบ ELISA และวิธี nested PCR จากเลือดแมว".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นายจตุพร หนูสุด . "การตรวจหาเชื้อไวรัสลิวคีเมียโดยใช้ชุดทดสอบ ELISA และวิธี nested PCR จากเลือดแมว."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
นายจตุพร หนูสุด . การตรวจหาเชื้อไวรัสลิวคีเมียโดยใช้ชุดทดสอบ ELISA และวิธี nested PCR จากเลือดแมว. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.