ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสกัดโพลีเบต้าไฮดรอกซีบิวทีเรทจากรากต้นข้าวเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดโพลีเบต้าไฮดรอกซีบิวทีเรทจากรากต้นข้าวเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ
นักวิจัย : นายบัณฑิต บุญขาว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2016.23
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นายบัณฑิต บุญขาว . (2558). การสกัดโพลีเบต้าไฮดรอกซีบิวทีเรทจากรากต้นข้าวเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นายบัณฑิต บุญขาว . 2558. "การสกัดโพลีเบต้าไฮดรอกซีบิวทีเรทจากรากต้นข้าวเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นายบัณฑิต บุญขาว . "การสกัดโพลีเบต้าไฮดรอกซีบิวทีเรทจากรากต้นข้าวเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
นายบัณฑิต บุญขาว . การสกัดโพลีเบต้าไฮดรอกซีบิวทีเรทจากรากต้นข้าวเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.