ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน(PAHs) ในบรรยากาศอันเนื่องมาจากปัญหาหมอกควันและผลต่อสุขภาพของประชาชน

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน(PAHs) ในบรรยากาศอันเนื่องมาจากปัญหาหมอกควันและผลต่อสุขภาพของประชาชน
นักวิจัย : นางเดซี่ หมอกน้อย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2014.77
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นางเดซี่ หมอกน้อย . (2557). โครงการศึกษาสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน(PAHs) ในบรรยากาศอันเนื่องมาจากปัญหาหมอกควันและผลต่อสุขภาพของประชาชน.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นางเดซี่ หมอกน้อย . 2557. "โครงการศึกษาสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน(PAHs) ในบรรยากาศอันเนื่องมาจากปัญหาหมอกควันและผลต่อสุขภาพของประชาชน".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นางเดซี่ หมอกน้อย . "โครงการศึกษาสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน(PAHs) ในบรรยากาศอันเนื่องมาจากปัญหาหมอกควันและผลต่อสุขภาพของประชาชน."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
นางเดซี่ หมอกน้อย . โครงการศึกษาสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน(PAHs) ในบรรยากาศอันเนื่องมาจากปัญหาหมอกควันและผลต่อสุขภาพของประชาชน. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.