ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรที่พบในประเทศไทยและการพัฒนาฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ด

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรที่พบในประเทศไทยและการพัฒนาฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ด
นักวิจัย : สรวง รุ่งประกายพรรณ , นพดล ชลอธรรม , พีรยศ ภมรศิลปธรรม , สินธพ โฉมยา , วีรยุทธ์ เลิศนที
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2012.9
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. เพื่อจัดทำดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรที่พบในประเทศไทย ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดและมีใช้ในตำรับยาไทย 2. เพื่อสร้างฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดพืชสมุนไพรไทย 3. เพื่อทดสอบการพิสูจน์เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีในท้องตลาดด้วยการเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอบาร์โค้ดที่จัดทำขึ้น

บรรณานุกรม :
สรวง รุ่งประกายพรรณ , นพดล ชลอธรรม , พีรยศ ภมรศิลปธรรม , สินธพ โฉมยา , วีรยุทธ์ เลิศนที . (2555). การจัดทำดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรที่พบในประเทศไทยและการพัฒนาฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ด.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สรวง รุ่งประกายพรรณ , นพดล ชลอธรรม , พีรยศ ภมรศิลปธรรม , สินธพ โฉมยา , วีรยุทธ์ เลิศนที . 2555. "การจัดทำดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรที่พบในประเทศไทยและการพัฒนาฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ด".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สรวง รุ่งประกายพรรณ , นพดล ชลอธรรม , พีรยศ ภมรศิลปธรรม , สินธพ โฉมยา , วีรยุทธ์ เลิศนที . "การจัดทำดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรที่พบในประเทศไทยและการพัฒนาฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ด."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2555. Print.
สรวง รุ่งประกายพรรณ , นพดล ชลอธรรม , พีรยศ ภมรศิลปธรรม , สินธพ โฉมยา , วีรยุทธ์ เลิศนที . การจัดทำดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรที่พบในประเทศไทยและการพัฒนาฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ด. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2555.