ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประดิษฐ์และการศึกษาสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางของรอยต่อวิวิธพันธุ์ CdS/CuO

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประดิษฐ์และการศึกษาสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางของรอยต่อวิวิธพันธุ์ CdS/CuO
นักวิจัย : ฐิตินัย แก้วแดง , ชัยสิงห์ ภู่รักษ์เกียรติ , ทิพย์รัตน์ วงษ์เจริญ , งามนิตย์ วงษ์เจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิตินัย แก้วแดง , ชัยสิงห์ ภู่รักษ์เกียรติ , ทิพย์รัตน์ วงษ์เจริญ , งามนิตย์ วงษ์เจริญ . (2557). การประดิษฐ์และการศึกษาสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางของรอยต่อวิวิธพันธุ์ CdS/CuO.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ฐิตินัย แก้วแดง , ชัยสิงห์ ภู่รักษ์เกียรติ , ทิพย์รัตน์ วงษ์เจริญ , งามนิตย์ วงษ์เจริญ . 2557. "การประดิษฐ์และการศึกษาสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางของรอยต่อวิวิธพันธุ์ CdS/CuO".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ฐิตินัย แก้วแดง , ชัยสิงห์ ภู่รักษ์เกียรติ , ทิพย์รัตน์ วงษ์เจริญ , งามนิตย์ วงษ์เจริญ . "การประดิษฐ์และการศึกษาสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางของรอยต่อวิวิธพันธุ์ CdS/CuO."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ฐิตินัย แก้วแดง , ชัยสิงห์ ภู่รักษ์เกียรติ , ทิพย์รัตน์ วงษ์เจริญ , งามนิตย์ วงษ์เจริญ . การประดิษฐ์และการศึกษาสมบัติของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางของรอยต่อวิวิธพันธุ์ CdS/CuO. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.