ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบถังเลี้ยงหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบถังเลี้ยงหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ
นักวิจัย : ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล , วรพร ธารางกูร , สุวัจน์ ธัญรส
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล , วรพร ธารางกูร , สุวัจน์ ธัญรส . (2557). ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบถังเลี้ยงหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล , วรพร ธารางกูร , สุวัจน์ ธัญรส . 2557. "ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบถังเลี้ยงหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล , วรพร ธารางกูร , สุวัจน์ ธัญรส . "ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบถังเลี้ยงหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล , วรพร ธารางกูร , สุวัจน์ ธัญรส . ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบถังเลี้ยงหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.