ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ next-generation sequencing ในการหาลำดับเบส ของยีนไมโทคอนเดรียที่มีลักษณะเป็น heteroplasmy ใน Portunus pelagicus

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ next-generation sequencing ในการหาลำดับเบส ของยีนไมโทคอนเดรียที่มีลักษณะเป็น heteroplasmy ใน Portunus pelagicus
นักวิจัย : ภัสสร วรรณพินิจ , วรรณรดา สุราช , ประดิษฐ์ แสงทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัสสร วรรณพินิจ , วรรณรดา สุราช , ประดิษฐ์ แสงทอง . (2557). การประยุกต์ใช้ next-generation sequencing ในการหาลำดับเบส ของยีนไมโทคอนเดรียที่มีลักษณะเป็น heteroplasmy ใน Portunus pelagicus.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ภัสสร วรรณพินิจ , วรรณรดา สุราช , ประดิษฐ์ แสงทอง . 2557. "การประยุกต์ใช้ next-generation sequencing ในการหาลำดับเบส ของยีนไมโทคอนเดรียที่มีลักษณะเป็น heteroplasmy ใน Portunus pelagicus".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ภัสสร วรรณพินิจ , วรรณรดา สุราช , ประดิษฐ์ แสงทอง . "การประยุกต์ใช้ next-generation sequencing ในการหาลำดับเบส ของยีนไมโทคอนเดรียที่มีลักษณะเป็น heteroplasmy ใน Portunus pelagicus."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ภัสสร วรรณพินิจ , วรรณรดา สุราช , ประดิษฐ์ แสงทอง . การประยุกต์ใช้ next-generation sequencing ในการหาลำดับเบส ของยีนไมโทคอนเดรียที่มีลักษณะเป็น heteroplasmy ใน Portunus pelagicus. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.