ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ทรานสคริปโตมเพื่อหาอาร์เอ็นเอที่ไม่แปลรหัสเป็นโปรตีนในจีโนมของสาหร่ายสไปรูลิน่า

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ทรานสคริปโตมเพื่อหาอาร์เอ็นเอที่ไม่แปลรหัสเป็นโปรตีนในจีโนมของสาหร่ายสไปรูลิน่า
นักวิจัย : ธนาวุธ ศรีสุข , ชิเน ธำมรงค์ธรรม , เตวิช วรปรีดา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนาวุธ ศรีสุข , ชิเน ธำมรงค์ธรรม , เตวิช วรปรีดา . (2557). การวิเคราะห์ทรานสคริปโตมเพื่อหาอาร์เอ็นเอที่ไม่แปลรหัสเป็นโปรตีนในจีโนมของสาหร่ายสไปรูลิน่า.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ธนาวุธ ศรีสุข , ชิเน ธำมรงค์ธรรม , เตวิช วรปรีดา . 2557. "การวิเคราะห์ทรานสคริปโตมเพื่อหาอาร์เอ็นเอที่ไม่แปลรหัสเป็นโปรตีนในจีโนมของสาหร่ายสไปรูลิน่า".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ธนาวุธ ศรีสุข , ชิเน ธำมรงค์ธรรม , เตวิช วรปรีดา . "การวิเคราะห์ทรานสคริปโตมเพื่อหาอาร์เอ็นเอที่ไม่แปลรหัสเป็นโปรตีนในจีโนมของสาหร่ายสไปรูลิน่า."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ธนาวุธ ศรีสุข , ชิเน ธำมรงค์ธรรม , เตวิช วรปรีดา . การวิเคราะห์ทรานสคริปโตมเพื่อหาอาร์เอ็นเอที่ไม่แปลรหัสเป็นโปรตีนในจีโนมของสาหร่ายสไปรูลิน่า. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.