ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนงานพัฒนายาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชสมุนไพรไทย

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนงานพัฒนายาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชสมุนไพรไทย
นักวิจัย : ปทุมรัตน์ ตู้จินดา , รดีกร อัครวงศาพัฒน์ , อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ , สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์ , พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ , ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ , สัณหภาส สุดวิลัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปทุมรัตน์ ตู้จินดา , รดีกร อัครวงศาพัฒน์ , อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ , สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์ , พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ , ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ , สัณหภาส สุดวิลัย . (2557). แผนงานพัฒนายาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชสมุนไพรไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ปทุมรัตน์ ตู้จินดา , รดีกร อัครวงศาพัฒน์ , อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ , สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์ , พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ , ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ , สัณหภาส สุดวิลัย . 2557. "แผนงานพัฒนายาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชสมุนไพรไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ปทุมรัตน์ ตู้จินดา , รดีกร อัครวงศาพัฒน์ , อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ , สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์ , พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ , ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ , สัณหภาส สุดวิลัย . "แผนงานพัฒนายาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชสมุนไพรไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ปทุมรัตน์ ตู้จินดา , รดีกร อัครวงศาพัฒน์ , อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ , สุรวัฒน์ จริยาวัฒน์ , พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ , ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ , สัณหภาส สุดวิลัย . แผนงานพัฒนายาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากพืชสมุนไพรไทย. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.