ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อเอชไอวี-1 จากพืช M. spodocarpus พืชสกุลGardenia และ พืชสกุล Dasymaschalon

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อเอชไอวี-1 จากพืช M. spodocarpus พืชสกุลGardenia และ พืชสกุล Dasymaschalon
นักวิจัย : รดีกร อัครวงศาพัฒน์ , จิตรา กสิสิทธิ์ , ชนิตา นภาสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รดีกร อัครวงศาพัฒน์ , จิตรา กสิสิทธิ์ , ชนิตา นภาสวัสดิ์ . (2557). สารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อเอชไอวี-1 จากพืช M. spodocarpus พืชสกุลGardenia และ พืชสกุล Dasymaschalon.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
รดีกร อัครวงศาพัฒน์ , จิตรา กสิสิทธิ์ , ชนิตา นภาสวัสดิ์ . 2557. "สารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อเอชไอวี-1 จากพืช M. spodocarpus พืชสกุลGardenia และ พืชสกุล Dasymaschalon".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
รดีกร อัครวงศาพัฒน์ , จิตรา กสิสิทธิ์ , ชนิตา นภาสวัสดิ์ . "สารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อเอชไอวี-1 จากพืช M. spodocarpus พืชสกุลGardenia และ พืชสกุล Dasymaschalon."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
รดีกร อัครวงศาพัฒน์ , จิตรา กสิสิทธิ์ , ชนิตา นภาสวัสดิ์ . สารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อเอชไอวี-1 จากพืช M. spodocarpus พืชสกุลGardenia และ พืชสกุล Dasymaschalon. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.