ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียน ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการศึกษาติดตาม

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียน ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการศึกษาติดตาม
นักวิจัย : นุจรี ไชยมงคล , ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ , ชรริน ขวัญเนตร , ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นุจรี ไชยมงคล , ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ , ชรริน ขวัญเนตร , ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ . (2558). โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียน ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการศึกษาติดตาม.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นุจรี ไชยมงคล , ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ , ชรริน ขวัญเนตร , ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ . 2558. "โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียน ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการศึกษาติดตาม".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นุจรี ไชยมงคล , ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ , ชรริน ขวัญเนตร , ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ . "โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียน ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการศึกษาติดตาม."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
นุจรี ไชยมงคล , ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ , ชรริน ขวัญเนตร , ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ . โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียน ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการศึกษาติดตาม. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.