ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตเจลาตินจากแมงกะพรุน

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเจลาตินจากแมงกะพรุน
นักวิจัย : ดลฤดี พิชัยรัตน์ , ดาริกา อวะภาค , นพรัตน์ มะเห
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดลฤดี พิชัยรัตน์ , ดาริกา อวะภาค , นพรัตน์ มะเห . (2557). การผลิตเจลาตินจากแมงกะพรุน.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ดลฤดี พิชัยรัตน์ , ดาริกา อวะภาค , นพรัตน์ มะเห . 2557. "การผลิตเจลาตินจากแมงกะพรุน".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ดลฤดี พิชัยรัตน์ , ดาริกา อวะภาค , นพรัตน์ มะเห . "การผลิตเจลาตินจากแมงกะพรุน."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ดลฤดี พิชัยรัตน์ , ดาริกา อวะภาค , นพรัตน์ มะเห . การผลิตเจลาตินจากแมงกะพรุน. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.