ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้น้ำเสียจากฟาร์มสุกรสำหรับผลิตชีวมวลและองค์ประกอบชีวเคมีของสาหร่าย Nostoc sp.

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้น้ำเสียจากฟาร์มสุกรสำหรับผลิตชีวมวลและองค์ประกอบชีวเคมีของสาหร่าย Nostoc sp.
นักวิจัย : สมรักษ์ รอดเจริญ , เอนก สาวะอินทร์ , ชุตินุช สุจริต , ชาคริยา ฉลาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมรักษ์ รอดเจริญ , เอนก สาวะอินทร์ , ชุตินุช สุจริต , ชาคริยา ฉลาด . (2557). การใช้น้ำเสียจากฟาร์มสุกรสำหรับผลิตชีวมวลและองค์ประกอบชีวเคมีของสาหร่าย Nostoc sp..
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สมรักษ์ รอดเจริญ , เอนก สาวะอินทร์ , ชุตินุช สุจริต , ชาคริยา ฉลาด . 2557. "การใช้น้ำเสียจากฟาร์มสุกรสำหรับผลิตชีวมวลและองค์ประกอบชีวเคมีของสาหร่าย Nostoc sp.".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สมรักษ์ รอดเจริญ , เอนก สาวะอินทร์ , ชุตินุช สุจริต , ชาคริยา ฉลาด . "การใช้น้ำเสียจากฟาร์มสุกรสำหรับผลิตชีวมวลและองค์ประกอบชีวเคมีของสาหร่าย Nostoc sp.."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
สมรักษ์ รอดเจริญ , เอนก สาวะอินทร์ , ชุตินุช สุจริต , ชาคริยา ฉลาด . การใช้น้ำเสียจากฟาร์มสุกรสำหรับผลิตชีวมวลและองค์ประกอบชีวเคมีของสาหร่าย Nostoc sp.. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.