ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สารสกัดจากดอกเล็บมือนางเพื่อยืดอายุการเก็บของทุเรียนทอดกรอบ

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สารสกัดจากดอกเล็บมือนางเพื่อยืดอายุการเก็บของทุเรียนทอดกรอบ
นักวิจัย : ปราณี มีศิริสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปราณี มีศิริสุข . (2557). การใช้สารสกัดจากดอกเล็บมือนางเพื่อยืดอายุการเก็บของทุเรียนทอดกรอบ.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ปราณี มีศิริสุข . 2557. "การใช้สารสกัดจากดอกเล็บมือนางเพื่อยืดอายุการเก็บของทุเรียนทอดกรอบ".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ปราณี มีศิริสุข . "การใช้สารสกัดจากดอกเล็บมือนางเพื่อยืดอายุการเก็บของทุเรียนทอดกรอบ."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ปราณี มีศิริสุข . การใช้สารสกัดจากดอกเล็บมือนางเพื่อยืดอายุการเก็บของทุเรียนทอดกรอบ. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.