ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับมูเดิ้ล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนออนไลน์

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับมูเดิ้ล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนออนไลน์
นักวิจัย : เดชสิทธิ์ พรรษา , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , อุมาพร จันโสภา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เดชสิทธิ์ พรรษา , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , อุมาพร จันโสภา . (2557). การพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับมูเดิ้ล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนออนไลน์.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
เดชสิทธิ์ พรรษา , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , อุมาพร จันโสภา . 2557. "การพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับมูเดิ้ล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนออนไลน์".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
เดชสิทธิ์ พรรษา , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , อุมาพร จันโสภา . "การพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับมูเดิ้ล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนออนไลน์."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
เดชสิทธิ์ พรรษา , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , อุมาพร จันโสภา . การพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับมูเดิ้ล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนออนไลน์. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.